Đem F1 giao phối với cây thứ II, thu được tỉ lệ: 13 cây có lượng vitamin A nhiều : 4 cây có lượng vitamin A ít. Cá thể thứ II đem lai với F1 có kiểu gen:

A.

AaBb.

B.

aabb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

aabb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...