Đem F1 giao phối thu được F2 325 cây táo có quả trắng : 80 cây táo có quả hồng : 27 cây táo có quả đỏ. Phép lai chịu sự chi phối của qui luật di truyền:

A.

di truyền ngoài nhân.

B.

tương tác át chế.

C.

phân li độc lập.

D.

tương tác bổ sung.

 

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...