Đem F1 giao phối thu được F2 325 cây táo có quả trắng : 80 cây táo có quả hồng : 27 cây táo có quả đỏ. Phép lai chịu sự chi phối của qui luật di truyền:

A.

di truyền ngoài nhân.

B.

tương tác át chế.

C.

phân li độc lập.

D.

tương tác bổ sung.

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

tương tác át chế.

F2 có tỉ lệ 325 cây táo trắng : 80 cây táo hồng : 27 cây táo đỏ ≈ 12 : 3 : 1 = 16 tổ hợp 

→ F1 có hai cặp gen không alen cùng tương tác qui định tính trạng màu quả táo.

Tỉ lệ 12 : 3 : 1 là tỉ lệ của tương tác át chế.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...