Đêm duy nhất dài 24h ở vòng cực Nam là

A.

21/3

B.

22/6

C.

23/9

D.

22/12

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

22/6

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...