** Đem cá thể AaBbDd giao phối với một số cá thể khác.

Với cá thể III cho kết quả phân li kiểu hình lần lượt về 3 tính trạng là (1 : 1) (1) (3 : 1). Kiểu gen cá thể III là:

A.

aaBbDd.

B.

aaBBDd.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

aaBBDd.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...