** Đem bí F1 giao phối với cá thể khác chưa biết kiểu gen, thu được F2 81 cây bí vỏ trắng, lá chẻ : 27 cây bí vỏ trắng, lá nguyên : 18 cây bí vỏ vàng, lá chẻ : 9 cây bí vỏ vàng, lá nguyên : 9 cây bí vỏ xanh, lá chẻ. Hình dạng lá do một gen quy định.

Hình dạng lá được di truyền theo quy luật nào?

A.

Phân li độc lập.

B.

Liên kết gen.

C.

Quy luật phân li.

D.

Tương tác bổ sung.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Quy luật phân li.

Tính trạng hình dạng lá phân li kiểu hình tỉ lệ 3 : 1. Đây là quy luật phân li.

Tự quy ước gen, suy ra F1: Dd x Dd.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...