Để ý đến 4 cá thể trong một phả hệ khi nghiên cứu sự di truyền bệnh N, do một gen quy định:

Kết luận nào sau đây không đúng?

A.

Chưa xác định chắc chắn bệnh N do gen trội hay lặn.

B.

Có thể bệnh N được di truyền thẳng.

C.

Có thể bệnh N do gen trội liên kết với NST giới tính X, không có alen trên NST giới tính Y.

D.

Có thể bệnh N do gen nằm trên NST thường, hoặc do gen lặn liên kết với NST giới tính X.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có thể bệnh N do gen trội liên kết với NST giới tính X, không có alen trên NST giới tính Y.

Nếu mẹ có kiểu gen XNX và bố có gen XNY thì con gái sẽ bị bệnh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...