Để xử lí tác nhân hóa học gây đột biến, con người đã:

A.

Tiêm dung dịch hóa chất thích hợp vào bầu nhụy, bao phấn.

B.

Quấn bông tẩm hóa chất tác động lên đỉnh sinh trưởng của thân hay chồi.

 

C.

Ngâm hạt khô hoặc hạt đang nảy mầm với nồng độ thích hợp.

D.

Tiêm dung dịch hóa chất thích hợp vào bầu nhụy, bao phấn.

Quấn bông tẩm hóa chất tác động lên đỉnh sinh trưởng của thân hay chồi.

Ngâm hạt khô hoặc hạt đang nảy mầm với nồng độ thích hợp.

 

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 13

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...