Để xác định tuổi tuyệt đối của các lớp đất và các hóa thạch người ta thường căn cứ vào:

A.

thời gian bán rã của một chất đồng vị phóng xạ có trong hóa thạch.

B.

đánh giá trực tiếp thời gian phân rã của các nguyên tố uran.

C.

đánh giá chu kì bán rã của nguyên tố cacbon 14.

D.

đặc điểm của các hóa thạch tìm thấy ở các lớp đất.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 11

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...