Để xác định tuổi tương đối của các lớp đất đá và tuổi tương đối của các hóa thạch người ta thường căn cứ vào:

A.

đánh giá trực tiếp thời gian phân rã của các nguyên tố uran.

B.

đánh giá chu kì bán rã của nguyên tố cacbon 14.

C.

đặc điểm của các hóa thạch tìm thấy ở các lớp đất.

D.

thời gian lắng đọng của các lớp trầm tích phủ lên nhau theo thứ tự từ nông đến sâu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

thời gian lắng đọng của các lớp trầm tích phủ lên nhau theo thứ tự từ nông đến sâu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...