Để xác định tuổi tương đối của các hóa thạch và lớp đất đá chứa chúng, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

A.

Địa tầng học.

B.

Đo thời gian bán phân rã của cacbon 12.

C.

Đo thời gian bán phân rã của urani.

D.

Đo thời gian bán phân rã của cacbon 14.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Địa tầng học.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...