Để xác định tuổi của lớp đất tương đối mới, người ta thường đo thời gian bán rã của đồng vị phóng xạ nào?

A.

Cacbon phóng xạ.

B.

Hêlium phóng xạ.

C.

Silic phóng xạ.

D.

Urani phóng xạ.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 13

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...