Để xác định thành phần phần trăm khối lượng nước có trong một loại tinh thể muối nitrat ngậm nước, người ta tiến hành thí nghiêm sau:

- Cân chén nung rỗng, có khối lượng 69g.

- Cân chén nung có đựng tinh thể muối ngậm nước, khối lượng là 75g.

- Đun nóng chén nung được tinh thể muối khan có khối lượng là 72g.

Phần trăm khối lượng nước trong tinh thể muối ngậm nước là:

A.

8,0%.

B.

50%.

C.

72%.

D.

96%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

50%.

Khối lượng muối ngậm nước: 75 − 69 = 6 (g).

Khối lượng nước trong muối ngậm nước: 72 − 69 = 3 (g).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...