Để xác định nhịp thơ người ta căn cứ vào yếu tố nào sau đây?

A.

Thanh của tiếng

B.

Tiếng

C.

Vần của tiếng.

D.

Tiếng và vần của tiếng

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...