Để xác định mức độ tương đồng về trình tự các nuclêôtit giữa các loài người ta thường sử dụng phương pháp:

A.

Lai phân tích.

B.

Lai tế bào.

C.

Lai phân tử. 

D.

Lai xa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lai phân tử.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...