Để xác định mức độ tương đồng về trình tự các nuclêôtit giữa các loài người ta thường sử dụng phương pháp:

A.

Lai phân tích.

B.

Lai tế bào.

C.

Lai phân tử. 

D.

Lai xa.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...