Để xác định mức độ mối quan hệ họ hàng giữa các loài về các đặc điểm hình thái thì người ta hay sử dụng các cơ quan thoái hóa vì:

A.

Cơ quan đó có từ tổ tiên hiện nay không còn tác dụng.

B.

Cơ quan đó có chức năng quan trọng ở tổ tiên nhưng do điều kiện sống mà cơ quan đó bị thoái hóa.

C.

Cơ quan đó là cơ quan tương đồng.

D.

Cơ quan đó vẫn còn trên động vật.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 10

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...