Để xác định một tính trạng nào đó do gen nhân hay gen tế bào chất quy định, người ta sử dụng phương pháp:

A.

lai gần.

B.

lai xa.

C.

lai thuận nghịch.

D.

lai phân tích.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...