Để xác định một tính trạng nào đó do gen nhân hay gen tế bào chất quy định, người ta sử dụng phương pháp:

A.

lai gần.

B.

lai xa.

C.

lai thuận nghịch.

D.

lai phân tích.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

lai thuận nghịch.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...