Để xác định một điểm trong không gian có từ trường hay không, ta dùng cách nào sau đây?

A.

Đặt tại điểm đó một điện tích.

B.

Đặt tại điểm đó một kim nam châm.

C.

Đặt tại điểm đó một dây dẫn.

D.

Đặt tại điểm đó một kim nam châm hoặc một dây dẫn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đặt tại điểm đó một kim nam châm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...