Để xác định mật độ của quần thể, người ta cần biết số lượng cá thể và:

A.

diện tích khu vực phân bố của chúng.

B.

các yếu tố giới hạn sự tăng trưởng của quần thể.

C.

tỉ lệ sinh và chết của quần thể.

D.

kiểu phân bố của các cá thể trong quần thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

diện tích khu vực phân bố của chúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 20 phút có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...