Để xác định hàm lượng FeCO3 trong quặng xiđerit ,người ta làm như sau : Cân 0,600 gam mẫu quặng ,chế hóa nó theo một quy trình hợp lí ,thu được dung dịch FeSO4 trong môi trường H2SO4 loãng .Chuẩn độ dung dịch thu được bằng dung dịch chuẩn KMnO4 0,025M thì dùng vừa hết 25,2 ml dung dịch chuẩn .Thành phần phần trăm theo khối lượng của FeCO3 trong quặng là :

A.

12,18%       

B.

60,9%                         

C.

24,26%                      

D.

30,45%

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

60,9%

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...