Để xà phòng hoá hoàn toàn 100 (gam) chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần phải dùng hết 12,8 (gam) NaOH. Lượng glixerol tạo thành là (biết hiệu suất phản ứng đạt 100%):

A.

9,43 (gam).

B.

5,98 (gam).

C.

9,28 (gam).

D.

4,45 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

9,43 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...