Để viết phương trình hình chiếu d' của đường thẳng d trên mặt phẳng (P) theo phương l cho trước, một học sinh đã trình bày bài giải theo các bước sau:
Bước 1. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa d có phương l.
Bước 2. Phương trình của d' là hệ gồm hai phương trình của (P và (Q).

Học sinh đó giải đúng hay sai, nếu sai thì sai bước:

 

A.

Bước 1.

B.

Bước 2.

C.

Bước 1 và bước 2.

D.

Không sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Học sinh đó đã trình bày bài giải đúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...