Để viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau a và b, một học sinh đã làm như sau:

Bước 1: Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa b và song song với a.

Bước 2: Viết phương trình hình chiếu a' của a trên mặt phẳng (Q).

Bước 3: Tìm giao điểm M của a' và b.

Bước 4: Viết phương trình đường thẳng d qua M và vuông góc với (Q).

Kết luận d là đường vuông góc chung của a và b.

Hỏi cách giải trên đúng hay sai, nếu sai, sai từ bước nào?

A.

Bước 1.

B.

Bước 2.

C.

Bước 3.

D.

Không sai.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...