Để viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau a và b, một học sinh đã làm như sau:

Bước 1: Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa b và song song với a.

Bước 2: Viết phương trình hình chiếu a' của a trên mặt phẳng (Q).

Bước 3: Tìm giao điểm M của a' và b.

Bước 4: Viết phương trình đường thẳng d qua M và vuông góc với (Q).

Kết luận d là đường vuông góc chung của a và b.

Hỏi cách giải trên đúng hay sai, nếu sai, sai từ bước nào?

A.

Bước 1.

B.

Bước 2.

C.

Bước 3.

D.

Không sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

• Mặt phẳng (Q) chứa b và song song với a: Viết được phương trình mặt phẳng (Q) chứa b và song song với a. (Bước 1 đúng)
• a' là hình chiếu của a trên (Q): Viết được phương trình hình chiếu a' của a trên mặt phẳng (Q). (Bước 2 đúng)
• a' cắt b (vì a chéo b và a // a') nên tồn tại điểm M (Bước 3 đúng)
• Đường thẳng d vuông góc với (Q) nên vuông góc với b và a đồng thời cắt cả hai đường thẳng này (Bước 4 đúng).

Vậy học sinh đã làm đúng.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...