Để viết phương trình đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) đồng thời cắt cả hai đường thẳng d1, d2 cho trước, một học sinh đã trình bày bài giải theo ba bước như sau:
Bước 1. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa d1 vuông góc với (P).
Bước 2. V iết phương trình mặt phẳng (R) chứa d2 song song với (P).
Bước 3. Phương trình của d là hệ gồm phương trình của (Q) và (R).
Hỏi cách giải trên đúng hay sai, nếu sai, sai từ bước:

A.

Bước 1.

B.

Bước 2.

C.

Bước 3.

D.

Không sai.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 10

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...