Để vẽ một quốc gia có diện tích nhỏ và lãnh thổ cân đối. Phép chiếu đồ phù hợp nhất là:

A.

Hình nón.

B.

Hình trụ .       

C.

Phương vị nghiêng.

D.

Phương vị ngang.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương vị nghiêng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...