Để trung hòa dung dịch X có chứa hai axit cacboxylic cần dùng 250 (ml) dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa, thu được 20,38 (g) hỗn hợp muối khan. Dung dịch X có chứa hai axit nào?

A.

HCOOH và C2H3COOH.

B.

CH3COOH và C2H3COOH.

C.

CH3COOH và C2H5COOH.

D.

C2H3COOH và C2H5COOH.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...