Để trung hòa dung dịch X có chứa hai axit cacboxylic cần dùng 250 (ml) dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa, thu được 20,38 (g) hỗn hợp muối khan. Dung dịch X có chứa hai axit nào?

A.

HCOOH và C2H3COOH.

B.

CH3COOH và C2H3COOH.

C.

CH3COOH và C2H5COOH.

D.

C2H3COOH và C2H5COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

HCOOH và C2H3COOH.

Hướng dẫn:

Số mol 2 axit = số mol 2 muối = số mol NaOH = 0,25 (mol).

Khối lượng trung bình của 1 mol muối =  = 81,52 (g).

Khối lượng trung bình của 1 mol axit = 81,52 − 23 + 1 = 59,52 (g).

Vậy trong 2 axit phải có một chất có M < 59,52 → Chất đó chỉ có thể là H-COOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...