Để trung hòa 40 ml giấm ăn cần 25 ml dung dịch NaOH 1M. Biết khối lượng riêng của giấm là 1 g/ml. Vậy mẫu giấm ăn này có nồng độ là :

A.

3,5%.

B.

3,75%

C.

4%.

D.

5%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương trình phản ứng :

        CH3COOH   +   NaOH      CH3COONa   +   H2O(1)

mol:        0,025         0,025

     Theo (1) và giả thiết ta có :

     Nồng độ % của CH3COOH là :

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...