Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 (ml) dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử cùa X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14).

A.

CH5N.

B.

C3H5N.

C.

C2H7N.

D.

C3H7N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

CH5N.

Do amin X đơn chức nên phản ứng với HCl theo tỉ lệ mol 1 : 1

Đặt X là: RN

RN + HCl  RNHCl

nX = nHCl = 0,1.1 = 0,1 (mol).

Mà mX = 25.12,4% = 3,1 (g).

MX = = 31 MR = 17 (là CH5) X là CH5N.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...