Để trung hoà 15 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7, cần dùng dung dịch chứa a gam NaOH. Giá trị của a là:

A.

0,150.

B.

0,280.

C.

0,075.

D.

0,200.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,075.

Chỉ số axit là số mg KOH cần để dùng trung hòa lượng axit tự do có trong 1 gam chất béo.

nNaOH = nKOH = = 1,875.10-3 (mol).

a = mNaOH = 1,875.10-3.40 = 0,075 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...