Để trung hòa 14 (gam) một chất béo cần 1,5 (ml) dung dịch KOH 1M. Chỉ số axit của chất béo đó bằng bao nhiêu?

A.

0,0011.

B.

0,06.

C.

6,0.

D.

1,1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

6,0.

n KOH = 1,5.10-3

m K0H = 84mg

m K0H co trong 1gam chất béo là 84 : 14 = 6 mg

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...