Để trọng lượng của vật giảm xuống còn một nửa, ta cần phải đưa vật lên độ cao cách mặt đất một khoảng h bằng bao nhiêu?

(Rd là bán kính trái đất)

A.

h ≈ 0,35Rd.

B.

h ≈ 0,4Rd.

C.

h ≈ 0,50Rd.

D.

h ≈ 0,55Rd.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 13

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...