Để trọng lượng của vật giảm xuống còn một nửa, ta cần phải đưa vật lên độ cao cách mặt đất một khoảng h bằng bao nhiêu?

(Rd là bán kính trái đất)

A.

h ≈ 0,35Rd.

B.

h ≈ 0,4Rd.

C.

h ≈ 0,50Rd.

D.

h ≈ 0,55Rd.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

h ≈ 0,4Rd.

Trọng lượng của vật ở độ cao h bằng: Ph = m.gh

Theo giả thiết Ph =  P, do đó

   (Rd + h)2 = 2Rd

hay h = ( - 1)Rd ≈ 0,41Rd.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...