Để trình diễn các Slide trong PowerPoint, ta nhấn phím nào trên bàn phím

A.

F5

B.

F6

C.

F7

D.

F8

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...