Để trang trí người ta dùng các bóng đèn 6V - 6W mắc nối tiếp vào mạng điện có hiệu điện thế U = 240V.Công suất tiêu thụ của dây đèn trên là 

A.

120W.

B.

240W.

C.

72W.

D.

144W.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

240W.

Công suất tiêu thụ tổng cộng

ρ = n.ρd = 40.6 = 240 W.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...