Để trang trí người ta dùng các bóng đèn 6V - 6W mắc nối tiếp vào mạng điện có hiệu điện thế U = 240V. Để các đèn sáng bình thường thì số bóng đèn phải sử dụng là

A.

12 bóng.

B.

24 bóng.

C.

20 bóng.

D.

40 bóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

40 bóng.

Số đèn: n = = 40 bóng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...