Để tráng một tấm gương, người ta phải dùng 5,4 gam glucozơ, biết hiệu suất của phản ứng đạt 95%. Khối lượng bạc bám trên tấm gương là:

A.

6,156 g.

B.

6,35 g.

C.

6,25 g.

D.

6,15 g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

6,156 g.

C6H12O6 + 2[Ag(NH3)2]OH  C3H11COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O

180                                                                2.108                   (gam)

5,4                                                                  m                        (gam)

mAg = 6,156 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...