Để tính ∫xexdx theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta đặt:

A.

u = ex , dv = xdx

B.

u = x , dv = exdx

C.

u = xex , dv = dx

D.

u = ex , dv = dx

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

u = x , dv = exdx

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...