Để tính ∫xdx theo phương pháp đổi biến số, ta nên đặt biến số phụ:

A.

t = x2

B.

t = 

C.

t = x

D.

t = ex

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

t = x2

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...