Để tính ∫sinx cos5xdx theo phương pháp đổi biến số, ta nên đặt biến số phụ:

A.

t = cosx

B.

t = sinx

C.

t = cos5x

D.

t = sinxcosx

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...