Để tính ∫x2dx theo phương pháp đổi biến số, ta nên đặt biến số phụ:

A.

t = 

B.

t = 1 + x3

C.

t = x2

D.

t = x2 

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...