Để tính ∫x2cosxdx theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta đặt:

A.

u = x, dv = xcosxdx

B.

u = x2, dv = cosxdx

C.

u = cosx , dv = x2 dx

D.

u = x2cosx , dv = dx.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

u = x2, dv = cosxdx

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...