Để tính  theo phương pháp đổi biến số, ta nên đặt biến số phụ:

A.

B.

t = lnx

C.

t = (lnx)3

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

t = lnx

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...