Để tính  theo phương pháp đổi biến số, ta nên đặt:

A.

t = cosx + sinx

B.

t = sinx - cosx

C.

t = 

D.

t = 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

t = sinx - cosx

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...