Để tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d, một học sinh đã trình bày bài giải theo ba bước như sau:
Bước 1. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và vuông góc với d.
Bước 2. Tìm tọa độ giao điểm H của d và (P).
Bước 3. Khoảng cách cần tìm là AH.
Hỏi cách giải trên đúng hay sai, nếu sai, sai từ bước nào?

A.

Bước 1

B.

Bước 2

C.

Không sai.

D.

Bước 3

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...