Để tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng chứa hai điểm B, C có tọa độ cho trước, một học sinh đã trình bày cách giải theo các bước sau:
Bước 1. Gọi H là hình chiếu của A trên AB.
Bước 2. Ta có 
Bước 3. Suy ra khoảng cách cần tìm là .
Hỏi học sinh đó giải đúng hay sai, nếu sai, sai từ:

A.

Bước 1

B.

Bước 2

C.

Bước 3

D.

Không sai.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...