Để tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng chứa hai điểm B, C có tọa độ cho trước, một học sinh đã trình bày cách giải theo các bước sau:
Bước 1. Gọi H là hình chiếu của A trên AB.
Bước 2. Ta có 
Bước 3. Suy ra khoảng cách cần tìm là .
Hỏi học sinh đó giải đúng hay sai, nếu sai, sai từ:

A.

Bước 1

B.

Bước 2

C.

Bước 3

D.

Không sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vì A,B,C có tọa độ cho trước nên tính được BH, từ đó tính được AH (là khoảng cách cần tìm).
Vậy học sinh đó giải đúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...