Để tìm nguyên hàm của f(x) = sin4 xcos4 x thì nên:

A.

Dùng phương pháp đổi biến số, đặt t = sinx

B.

Dùng phương pháp đổi biến số, đặt t = cosx

C.

Biến đổi lượng giác  rồi tính.

D.

Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, đặt u = sin4x , dv = cos4xdx.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Biến đổi lượng giác  rồi tính.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...