Để tìm hiểu hiện tượng kháng thuốc ở sâu bọ, người ta đã làm thí nghiệm dùng DDT để xử lí các dòng ruồi giấm được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Ngay từ lần xử lí đầu tiên, tỉ lệ sống sót của các dòng đã rất khác nhau (thay đổi từ 0% đến 100% tuỳ dòng). Kết quả thí nghiệm chứng tỏ khả năng kháng DDT:

A.

Liên quan đến những đột biến và tổ hợp đột biến phát sinh ngẫu nhiên từ trước.

B.

Là sự biến đổi đồng loạt để thích ứng trực tiếp với môi trường có DDT.

C.

Không liên quan đến đột biến hoặc tổ hợp đột biến đã phát sinh trong quần thể.

D.

Chỉ xuất hiện tạm thời do tác động trực tiếp của DDT.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Liên quan đến những đột biến và tổ hợp đột biến phát sinh ngẫu nhiên từ trước.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...