Để tiêu hoá casein (protein có trong sữa) trước hết phải:

A.

Thuỷ phân các liên kết glucozit.

B.

Thuỷ phân các liên kết peptit.

C.

Thuỷ phân các liên kết este.

D.

Khử các cầu nối đisunfua.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thuỷ phân các liên kết peptit.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...