Để thực hiện tốt sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, nước ta cần dựa trên cơ sở :

A.

Phát triển khoa học - kĩ thuật - công nghệ ; giáo dục và đào tạo.

B.

Đầu tư phát triển các ngành công nghiệp nặng, coi đó là khâu then chốt.

C.

Phát triển công nghiệp nhẹ, nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến.

D.

Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng để ổn định đời sống của nhân dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phát triển khoa học - kĩ thuật - công nghệ ; giáo dục và đào tạo.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...