Để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, vì sao cần có điều kiện nhiệt độ cao hàng chục triệu độ:

A.

Để các electron bứt khỏi nguyên tử, tạo điều kiện cho các hạt nhân tiếp xúc và kết hợp với nhau.

B.

Để phá vỡ hạt nhân của các nguyên tử tham gia phản ứng, kết hợp tạo thành hạt nhân nguyên tử mới.

C.

Để các hạt nhân có động năng lớn, thắng lực đẩy Culông giữa các hạt nhân.

D.

Để các electron bứt khỏi nguyên tử, tạo điều kiện cho các hạt nhân tiếp xúc và kết hợp với nhau. Để phá vỡ hạt nhân của các nguyên tử tham gia phản ứng, kết hợp tạo thành hạt nhân nguyên tử mới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Để các hạt nhân có động năng lớn, thắng lực đẩy Culông giữa các hạt nhân.

Để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, cần có điều kiện nhiệt độ cao hàng chục triệu đô để các hạt nhân có động năng lớn, thẳng lực đẩy Culông giữa các hạt nhân.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...