Để thu được kết tủa Al(OH)3 người ta dùng cách nào sau đây?

A.

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư.

B.

Cho nhanh dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư. 

C.

Cho từ từ dung dịch AlClvào dung dịch NaOH dư. 

D.

Cho nhanh dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH dư.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...