Để thu được CO2 tinh khiết từ phản ứng CaCO3 với dung dịch HCl người ta cho sản phẩm khí qua lần lượt các bình nào sau đây?

A.

NaOH và H2SO4 đặc.

B.

H2SO4 đặc và NaHCO3.

C.

H2SO4 đặc và NaOH.

D.

NaHCO3 và H2SO4 đặc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

NaHCO3 và H2SO4 đặc.

NaHCO3 để phản ứng với lượng HCl lẫn trong sản phẩm khí.

H2SO4 đặc là để hút hết nước lẫn trong sản phẩm khí.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...